Ilmunud on politseiteemalised Toimetised

Toimetised 2021

SA Virumaa Muuseumid avaldas oktoobri lõpus politsei ajaloo teemalise artiklite kogumiku. 

 

Kogumik sisaldab pikemat artiklit välis-, kriminaal- ja poliitilise politsei ametiautodest ja autopargi arengust ning konstaablite isiklikest ametisõidukitest aastail 1920-1940. Lisaks on selles transkriptsioonid 2014. aastal Eesti Politseimuuseumis toimunud sarja "Politseiakadeemia" seitsmelt kohtumiselt ning 2015. aastal toimunud konverentsil "Eesti politsei metsikutel 90nendatel" peetud ettekannetest ja sõnavõttudest. 

 

SA Virumaa Muuseumid vanemteaduri ja kogumiku koostaja Uno Trummi sõnul on Virumaa Muuseumide üheks oluliseks uurimissuunaks Eesti politsei ajalugu aastail 1918-1944 ning alates politsei taastamisest 1990. aastal kuni tänaseni. Käesolevad Toimetised on selles valdkonnas esimene pääsuke. 

 

„Politseimuuseumi rajamine tugines ulatuslikul usalduskrediidil, mis saadi kaasa kõigilt koostööpartneritelt eelkõige aga Politsei- ja Piirivalveametilt,“ ütles Eesti Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. Tema hinnagul on politsei ajaloo teemaliste toimetiste avaldamine sammuke teel näitamaks, et muuseum on usalduse vääriline, annab oma panuse politsei ajaloo uurimisse ja suudab sel moel oma krediidiarvet tasakaalustada. 

 

Toimetised on müügil SA Virumaa Muuseumid muuseumipoodides.