Ajalooblogi: Roela Muusikalis-kirjandusliku Seltsi asutamine

Jüri Hansar

Roela piirkonda peeti 20. sajandi alguses mahajäänud ja väheerksaks nurgataguseks, mille kohta ajalehtedestki midagi väga harva võis leida. Siiski olevat sealgi tekkinud „ringkond ärksamaid noormehi, kes joomise ja pitspallide wastu wõitlema hakkasiwad“. 30. detsembril 1907 andsidki 32 „ärksamat“ meest ja naist (21 meest ja 11 naist) Eestimaa kuberneri nimele sisse palvekirja sooviga registreerida seaduslikus korras Roela MKS-i põhikiri. Loe Roela Muusikalis-kirjandusliku Seltsi asutamisest ja ühest olulisemast kohaliku seltsielu eestvedajast Jüri Hansarist lähemalt ajalooblogist SIIT