Ajalooblogi: Arheoloogiline raud ja selle kahjustuste identifitseerimine.

Näited Rakvere linnuse väga halvas seisukorras leidudest, mis valiti konserveerimisse. (Foto: E. Mikko)

SA Virumaa Muuseumide  arheoloogia kogus säilitatakse 11 585 museaali, mis sisaldab eri materjale nagu luu, keraamika ja metall. 2021. aasta arheoloogia kogu inventuuri käigus täheldati konserveerimata metallesemetel ulatuslikke korrosiooni kahjustusi. Mitmed väikesemõõdulised metallesemete katked on aktiivse korrosiooni tõttu lausa hävimisohus.

Olukorrale lahendust otsides algatas muuseum koostööprojekti Eesti Rahva Muuseumiga, millele saime rahastuse Eesti Rahvakultuurikeskuse pärimuskultuuri meetmetest. Projekti käigus ERMi metallikonservaator Karl-Erik Hiiemaa, kel pikaajaline töökogemus arheoloogilise metalli konserveerimises, juhendas mind SVM arheoloogia kogust valitud museaalide praktilises konserveerimises

Projekt kestis viis kuud 2022. aasta märtsist – juulini, selle käigus õppis sihtasutuse konservaator Egle Mikko identifitseerima eri metalle, kahjustuste tüüpe, metalli konserveerimismetoodikaid ja vajalikke teadmisi ning oskuseid arheoloogilise metalli (põhiliselt raua) iseseisvaks konserveerimiseks.

Käesolevas artiklis annab Egle Mikko ülevaate konserveerimisprojektiks valitud esemete leiuloost, raua korrodeerumisprotsessist ja sellest, mis juhtub, kui raud esemed jätta konserveerimata ning varasematest restaureerimistest ja kasutatud metoodikatest.

Loe edasi SIIT.