Uurimisteemad

Vähemalt 300 a
  • Virumaa ajalugu
  • Rakvere ajalugu
  • Rakvere ja Toolse linnuste ajalugu
  • Mõisaajalugu, sh Palmse mõisa ajalugu