Eesti Politseimuuseumisse jõudis uus eksponaat

Virumaa Muuseumid, paat

Täna jõudis muuseumisse Eesti Piirivalve jääklassi kaater nimega Rautaville. Soomes leidis ta kasutust Soome piiril patrullides ja hiljem posti vedamisel. Rautaville numbriga PVK-024 toodi 1997. aastal Narva-Jõesuusse. Alates 2006. aastast kuni 2018. aastani patrullis 6,1 tonni kaaluva piirivalvekaatriga Narva veehoidla peal. Veel sisse ronida ei saa, kuid sügisest juba ehk on võimalik. Tulge Politseimuuseumisse seda suurt eksponaati vaatama!

 

www.politseimuuseum.ee