Rändnäitus “Tähelepanu! 1991! Start!". Rakvere linnuse esine parkla, 26. juuni - 18. juuli

Rändnäitus
Kuupäev
Tegevuskoht
Rakvere linnuse esine parkla

Rändnäitus “Tähelepanu! 1991! Start!". Rakvere linnuse esine parkla, 26. juuni - 18. juuli ! Tule kogu perega uudistama!

Näitus on avatud iga päev kell 10.00-17.00!
Kolmapäevast pühapäevani kell 14.00 giidiga tuur rändnäituse konteineris (15 minutit )

3. juuli kell 10.00-18.00 AJALOOFESTIVAL

 

Kaheksa Eesti muuseumi ühisnäitus “Tähelepanu! 1991! Start!" keskendub Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale. Meenutame pööraseid 90ndaid, uurime, millised teemad on läbi kolme aastakümne aktuaalsed olnud ning saame teada, kas eestimaalaste tollased unistused täitusid.
2021. aasta 20. augustil on Eesti Vabariik olnud taas 30 aastat iseseisev. Nii kaua ei ole meie riik kunagi varem järjest eksisteerinud. Tol momendil ei teadnud veel keegi, kas kätte tulnud võimaluste oskuslik kasutamine Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseks oli midagi pöördumatut või lihtsalt hetk. Eesti taasiseseisvumine ja oma riigi üles ehitamise protsess ei ole määratav ühe kuupäeva ja ühe sündmusega vaid on tärganud kodanikuühiskonna poolt suunatud järjepideva poliitika ja tegutsemise tulemus.
Kuidas tajusid muutusi Eesti erinevate paikade inimesed? Uued poliitilised ja majandusolud nõudsid kohanemist. Paljudes piirkondades tööd andnud üleliidulised ettevõtted lõpetasid tegevuse, samas kadusid ka piiritsoonid ning avati suletud linnad. Inimeste ootused, unistused, aga ka hirmud olid seotud tol hetkel suure tundmatuga – iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigiga. Ei teatud veel, kas ja kui siis milliseid raskusi tuli uues ja uuenevas ühiskonnas hakkamasaamiseks ületada. Teisalt oli ka suurte lootuste aeg. Igaühel oli ju oma unistuste Eesti Vabariik ehk kõik ootasid iseseisvusest oma ideaalriigi sündi.
Näitus “Tähelepanu! 1991! Start” püüab tuua publikuni Eesti erinevate kohtade ootused ja lootused, ja vastata küsimusele, kui paljud 1991. aastal loodetust on 30 aastat hiljem täitunud. Rändnäitusel seame keskmesse üksikisiku ja kohaliku kogukonna perspektiivi. Uurime tollaseid kohapealseid olusid ja meeleolu Kuresaare, Rakvere, Valga, Narva, Tartu ja Tallinna inimeste näitel. Saame teada, kas inimeste eluga rahulolu on aastatega muutunud ja kuidas vaadatakse täna tollastele oludele tagasi?
Kõiki neid teemasid analüüsiv ajaloolabor saab paiknema 12-meetrises merekonteineris, mis annab võimaluse eksponeerida vestlustel kohalike inimestega üles võetud videomaterjali ning pakkuda kaasavat külastuskogemust. Laboris analüüsitakse sündmuseid, mida kohalikud kogukonnad pidasid omariikluse taastamise aastatel kõige olulisemaks ning uuritakse, kuidas need suhestasid ametliku poliitikaga. Läbi erineva taustaga inimeste lugude antakse ülevaade omaaegsete kogukondade ootustest ja nende täitumisest.
Rändnäitus läbib oma teel Tallinna, Rakvere, Jõhvi, Narva, Tartu, Valga, Pärnu ja Kuressaare. Sellega kaasas käivad hariduslikud tegevused väärtustavad kohta ja on olulised praegustele kogukondadele kohaloo mõtestamiseks. Igas kohas toimub ühepäevane ajaloofestival. Ajaloolabor aitab ka põlvkondi, kes otsestest sündmustest osa ei saanud, Eesti Vabariigi taassünni lugu ja edasist arengut mõista.
Projektis osalevad: SA Eesti Ajaloomuuseum, Saaremaa Muuseum, SA Virumaa Muuseumid, Tartu Linnamuuseum, Valga Muuseum, Narva Muuseum, Pärnu Muuseum ja Jõhvi Muuseum.
Näitus on valminud Kultuuriministeeriumi Muuseumide kiirendi toetusel.

Rändnäitus reisib mööda Eestimaad järgmistel kuupäevadel:
Tallinn: Noblessner, 28. mai - 8. juuni
Valga: Vabaduse 3 esine, 10. juuni - 24. juuni
Rakvere: Rakvere linnuse esine parkla, 26. juuni - 18. juuli
Jõhvi: Jõhvi kontserdimaja väljak, 20. juuli - 1. august
Narva: Raja 5, 2. august - 29. august
Tartu: Küüni tänav, 31. august - 19. september
Pärnu: Pärnu muuseumi esine väljak, 21. september - 10. oktoober
Kuressaare: peaväljak, 12. oktoober - 31. oktoober

Näituse kuraatorid: Krista Sarv, Mari-Leen Tammela (Eesti Ajaloomuuseum); Marju Rebane (Valga Muuseum); Priit Kivi, Piret Hiie-Kivi (Saaremaa Muuseum); Svetlana Andreeva, Andrei Murd (Narva Muuseum); Uno Trumm (Virumaa Muuseumid); Martin Jaigma (Tartu Linnaajaloo Muusemid); Anne-Ly Reimaa, Anne Uttendorf (Jõhvi Muuseumi Selts); Maarja Padari-Kallit, Piret Pedanik (Pärnu Muuseum)
Videointervjuud: Jaak Kilmi, Andres Keil, operaator Joosep Matjus
Arhiivikaadrid: Jaak Kilmi, Mariann Jüriorg, täname: ERR, Filmiarhiiv
Sisearhitektuurilahendus ja graafiline disain: MOTOR
Sisearhitektuurilahendus: Kadri Kaldam (KOKO arhitektid)
Graafiline disain: Gertu Kallas
Projektijuhtimine: Helen Küppas
Näituse ehitus: Virko Vähi, OÜ Riksen
Eesti keele toimetamine: Hille Saluäär
Tõlge: Luisa Tõlkebüroo OÜ
Projektimeeskond: Laura Kipper, Kärt Kelder, Helene Tedre
Täname: PLTRANS OÜ, Andrus Kõresaar, Ott Sarapuu, Kristo Rämson, Agnes Aljas (Eesti Rahva Muuseum), Studio Leek
Näituse valmimist toetas: „Muuseumide kiirendi“ taotlusvoor, Eesti Kultuurkapital

------------------------------------------------------------------------------
«Внимание! 1991! Старт!»

Совместная выставка восьми эстонских музеев «Внимание! 1991! Старт!» посвящена 30-летию восстановления независимости Эстонской Республики. Мы вспомним лихие девяностые, выясним, какие темы были актуальными на протяжении трех десятилетий, и поймем, сбылись ли тогдашние мечты жителей Эстонии.
20 августа 2021 года Эстонская Республика отмечает 30-ю годовщину восстановления независимости. Никогда еще Эстония не существовала как самостоятельное государство так много лет подряд. В 1991 году еще никто не знал, приведет ли грамотное использование возникших возможностей для восстановления независимости к тому, что она станет необратимой, или всё это временно. Восстановление независимости Эстонии и процесс строительства своего государства не определяются одной датой и одним событием, это результат последовательной политики и действий, направляемых пробудившимся гражданским обществом.
Как восприняли изменения люди в разных местах Эстонии? К новым политическим и экономическим обстоятельствам надо было адаптироваться. Дававшие работу во многих регионах союзные предприятия прекратили деятельность, исчезли приграничные зоны, открылись закрытые города. Ожидания, мечты, да и страхи тоже, были связаны в тот момент с великим неизвестным – восстановившей независимость Эстонской Республикой. Никто не понимал, какие трудности придется преодолеть, чтобы выжить в новом и обновляющемся обществе. С другой стороны, это было и время больших надежд. Ведь у каждого была своя Эстонская Республика мечты, и все ждали от независимости рождения своего идеального государства.
Выставка «Внимание! 1991! Старт!» постарается донести до посетителей надежды и чаяния разных регионов Эстонии в 1991 году и ответить на вопрос, оправдались ли эти ожидания 30 лет спустя. В центре внимания передвижной выставки – видение отдельного человека и местной общины. Мы исследуем местные обстоятельства и настроения той эпохи на примере жителей Курессааре, Раквере, Валга, Нарвы, Тарту и Таллинна. Узнаем, менялась ли с годами их удовлетворенность жизнью, и как они сегодня смотрят на тогдашние обстоятельства.
Анализирующая все эти темы лаборатория истории размещается в 12-метровом морском контейнере, который позволяет экспонировать видеозаписи бесед с местными жителями и предлагает посетителям окунуться в историческую атмосферу. В лаборатории анализируются события, которые местные общины посчитали самыми важными за годы восстановления независимости, и исследуется, как они соотносились с официальной политикой. Через рассказы людей с различным бэкграундом дается обзор тогдашних общинных ожиданий и их исполнения.
Передвижная выставка побывает в Таллинне, Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Валга, Пярну и Курессааре. Сопровождающие ее образовательные мероприятия воздадут должное конкретному региону и помогут современной общине осмыслить местную историю. В каждом регионе пройдет однодневный исторический фестиваль. Также лаборатория истории поможет поколениям, которые не участвовали в событиях непосредственно, понять историю возрождения Эстонской Республики и ее дальнейшего развития.
В проекте участвуют: Целевое учреждение «Эстонский исторический музей», Музей Сааремаа, Целевое учреждение «Музеи Вирумаа», Тартуский городской музей, Валгаский музей, Нарвский музей, Пярнуский музей и Йыхвиский музей.
Выставка подготовлена при поддержке Музейного ускорителя Министерства культуры.

Передвижная выставка путешествует по Эстонии в следующие даты:
Таллинн: 25 мая – 9 июня
Валга: 10 июня – 24 июня
Раквере: 25 июня – 19 июля
Йыхви: 20 июля – 1 августа
Нарва: 2 августа – 29 августа
Тарту: 30 августа – 19 сентября
Пярну: 21 сентября – 10 октября
Курессааре: 11 октября – 31 октября

Кураторы выставки: Криста Сарв, Мари-Леэн Таммела (Эстонский исторический музей); Марью Ребане (Валгаский музей), Прийт Киви, Пирет Хийе-Киви (Сааремааский музей), Светлана Андреева, Андрей Мурд (Нарвский музей); Уно Трумм (Вирумааские музеи), Мартин Яйгма (Музеи городской истории Тарту), Анне-Ли Реймаа, Aнне Уттендорф
(Общество Йыхвиского музея), Маарья Падари-Каллит, Пирет Педаник (Пярнуский музей)
Видеоинтервью: Яак Кильми, Андрес Кейл, оператор Йоозеп Матьюс
Архивные кадры: Яак Кильми, выражаем благодарность: ERR, Киноархив
Архитектурное решение интерьера и графический дизайн: MOTOR
Архитектурное решение интерьера: Кадри Калдам (KOKO arhitektid)
Графический дизайн: Герту Каллас
Управление проектом: Хелен Кюппас
Строительство выставки: Вирко Вяхи, OÜ Riksen
Редактура и перевод: Хилле Салуяэр, Luisa Tõlkebüroo OÜ
Команда проекта: Лаура Киппер, Кярт Кельдер, Хелене Тедре
Выражаем благодарность: PLTRANS OÜ, Андрус Кыресаар, Отт Сарапуу, Кристо Рямсон, Агнес Альяс (Эстонский национальный музей), Studio Leek
Выставку спонсировали: Конкурс Muuseumide kiirendi, «Культурный капитал Эстонии»